Đặt vé máy bay

Thẻ bông sen vàng Vietnamairlines

Mã định danh: 527
Số lượt xem: 4486

Điều kiện đăng ký trở thành Hội Viên Bông Sen Vàng của Vietnamairlines

Các cá nhân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký trở thành hội viên Bông Sen Vàng của Vietnamairlines. Hành khách có thể đăng ký trở thành Hội Viên Bông Sen Vàng trên website hoặc trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines.

Thẻ bông sen vàng vietnamairlines

Những lợi ích của hội viên Bông Sen Vàng

Được tích luỹ dặm thưởng và quy đổi sang vé thưởng, nâng hạng ghế, hành lý miễn cước, được sử dụng phòng chờ hạng Thương gia. Các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), quầy nối chuyến, khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh, được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi, được thêm tiêu chuẩn hành lý miễn cước, được tặng dặm thưởng nhân dịp sinh nhật, được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng.

Đối với hội viên Bông Sen Vàng hạng thẻ Bạch Kim

Thẻ bông sen vàng vietnamairlines

Tiêu chí trở thành hội viên Bạch Kim:

Hội viên phải tích lũy đủ 50.000 dặm xét hạng, hoặc 50 chuyến bay xét hạng, hoặc mua dặm xét hạng/ chuyến bay xét hạng từ chương trình Bông Sen Vàng.

Những ưu đãi dành cho hội viên Bạch Kim:

Hội viên được dùng phòng chờ hạng Thương gia (được mời thêm một hành khách), được áp dụng các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), quầy nối chuyến, khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh, được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay, được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam, được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 25kg hành lý miễn cước, được tặng 2.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và nhân đôi số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay, được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông SenVàng, được lấy thưởng cho người thân, bạn bè và được nhận biết là hội viên Elite Plus của SkyTeam.

Đối với hội viên Bông Sen Vàng hạng thẻ Vàng

Thẻ bông sen vàng vietnamairlines

Tiêu chí trở thành hội viên hạng thẻ Vàng:

Hội viên phải tích lũy đủ 30.000 dặm xét hạng, hoặc 30 chuyến bay, hoặc mua dặm xét hạng hoặc chặng bay xét hạng của chương trình Bông Sen Vàng, hoặc sử dụng sản phẩm hợp tác của Vietnam Airlines và một số đối tác.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Vàng:

Hội viên được sử dụng phòng chờ hạng thương gia và các dịch vụ ưu tiên tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay, được đảm bảo giữ chỗ hạng phổ thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam, được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 15kg hành lý miễn cước, được tặng 1.500 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +50% số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay, được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng, được lấy thưởng cho người thân, bạn bè và được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam.

Đối với hội viên Bông Sen Vàng hạng thẻ Titan

Thẻ bông sen vàng vietnamairlines

Tiêu chí trở thành hội viên Hạng Thẻ Titan:

Tích lũy đủ 15.000 dặm xét hạng, 20 chuyến bay, hoặc mua dặm xét hạng hoặc chặng bay xét hạng của chương trình Bông Sen Vàng, hoặc sử dụng sản phẩm hợp tác giữa Vietnam Airlines và một số đối tác.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Titan:

Được hưởng các dịch vụ ưu tiên tại quầy thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate), được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay, được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ Thông trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và SkyTeam, được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 10kg hành lý miễn cước, được tặng 1.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +30% số dặm thưởng tích luỹ trên mỗi chuyến bay, được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng của chương trình Bông Sen Vàng, đồng thời được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam.

Đối với hội viên Bông Sen Vàng hạng thẻ Bạc

Thẻ bông sen vàng vietnamairlines

Tiêu chí trở thành hội viên Hạng Thẻ Bạc:

Tích lũy ít nhất 1 dặm xét hạng, hoặc1 chuyến bay đủ điều kiện xét hạng.

Những ưu đãi dành cho Hội viên hạng thẻ Bạc:

Được ưu tiên trong danh sách chờ, được ưu tiên giải quyết chỗ trong trường hợp chuyến bay bất thường, được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch, khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bông Sen Vàng.